نام صاحب استارتاپ: سید فریبرز حسینی
توضیح بیشتر: نانوپ یک سرویس درخواست آنلاین کارواش با محصولات نانو بدون آب در محل است که توسط اپلیکیشن وبسایت درخواست میگردد . کلیه خدمات ما بدون انعام میباشد و بالاترین سرویس و پشتیبانی را میتوانید تجربه کنید .