سوپر مارکت آنلاین
نام صاحب استارتاپ: مهدی غفوری
توضیح بیشتر: خرید راحت و آسان برای همه ی اقشار جامعه فعالیت در کل تهران و بزودی کل کشور