نام صاحب استارتاپ: مهدی-مهدی-ارسلان

 مکتب جو برای کسانی که دنبال بهترین ها هستند فعالیت میکند، در زمینه آموزش این امر را فراهم نموده ایم تا کاربران بتوانند بهترین های آموزش را در کشورمان به طور کامل بشناسند و از رویداد هایی که توسط این آموزگاران برتر اتفاق می افتد آگاهی بیابند. اعتقاد ما در مکتب جو بر این است که دانش آموزان عزیز کشورمان بتوانند از بهترین آموزش بهره ببرند تا در این راستا مکتب جو بتواند کمکی کوچک در بهبود آموزش کشور انجام بدهد.

دوزلی بوک

دوزلی بوک

  • دوزلی بوک، پلتفرم ساخت کتاب داستان اختصاصی کودک
یونش

یونش

  • آموزش
زبان شناس

زبان شناس

  • یادگیری زبان انگلیسی