نام صاحب استارتاپ: محمد مهدیارمنش

زودپرینت فعالیت خود را از اسفند ماه 1395 با هدف ارتقاء صنعت چاپ بنر شروع کرد. ما با حمایت از چاپخانه ها و تابلوسازی ها با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و راهکارهای مدرن، سیستم سفارش بنر را آسان ساختیم. اکنون مشتریان سیستم ما مجبور به تکرار طراحی بنرها نیستند و اینکار یکی از مزیت های بزرگ در صرفه جویی وقت و همچنین سرعت بخشیدن به کار طراحان و تابلوسازان است.

احترام به حقوق مشتریان ، در نظر گرفتن نقطه نظرات آنان و همراهی تا رسیدن به رضایت کاملشان سرفصل نظام اخلاقی گروه زودپرینت می باشد. ما با ارائه مشاوره های تخصصی و کاربردی در جهت رشد و ارتقاء سیستم کاری چاپخانه ها آماده به کار هستیم.