علمی شو

تولید محتوی چند رسانه ای محختص جامعه علمینام صاحب استارتاپ: مجتبی محمدزاده

تولید محتوی چند رسانه ای محختص جامعه علمی نام صاحب استارتاپ: مجتبی محمدزاده
توضیح بیشتر: علمی شو مرجعی است برای جامعه علمی کشورمان شامل، شرکت های دانش بنیان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و محققین و مخترعین. اساس علمی شو بر این مبنا بنا شده است که جامعه علمی کشورمان بسیار نیاز به دیده شدن دارند. از محصولاتشان تا توانایی ها و خدماتی که می توانند ارائه نمایند. اما همیشه دیده شدن و یا حرفه ای دیده شدن مهمترین دغدغه ی آنها بوده است. یک مخترع که ایده و طرحی بسیار عالی دارد همیشه نگران این مسئله است که چگونه ایده خود را برای سایرین به صورتی گویا و جذاب نمایش دهد در حالی که بار مالی زیادی هم بر خودش تحمیل نکند.علمی شو با هزینه بسیار پایین ایده ها و محصولاتتان را طراحی کرده و به صورت حرفه ای به نمایش می گذارد.