خدماتی
نام صاحب استارتاپ: سخاوت سلیمی
توضیح بیشتر: اپلیکیشن موبایلی در پلت فرم اولیه آندروید که اقدام به ثبت نام از کارگران ساختمانی و خانگی با اطلاعات مختصری از آنها نموده و برا اساس موقیعت مکانی و امتیاز کسب شده کاگران اقدام به معرفی آنان به کارفرما میکند.

اپلیکیشن یک دو سه اپلیکیشنی کاربردی است که فعالان خدماتی که در حیطه خدمات خانگی و خدمات ساختمانی فعالیت دارند می توانند در آن ثبت نام کنند و بر حسب موقیعت مکانی شان و همچنین امتیازی که توسط مشتریان قبلی خود به دست آورده اند در دسترس مشتریان باشند.


از جمله ویژگی های مثبت این نرم افزار می توان به این موضوع اشاره کرد که افرادی که بیشترین اطلاعات هویتی و مسکونی را در اختیار یک دو سه قرار داده اند در سطوح بالاتر قرار میگیرند.


این نرم افزار همه خدمات ساختمانی و همه شهرهای بزرگ ایران را شامل می شود ولی مرکز فعالیت اصلی آن شهر تبریز می باشد.


امتیازه هایی که توسط پشتیبانی به ارائه دهندگان خدمات با کسب رضایت مشتری هایشان اختصاص میدهد قابل دریافت به صورت وجه نقد برای ارائه دهندگان خدمات می باشد که این موضوع فضای رقابت در جلب رضایت مشتری را شیرین تر می کند.


همچنین مشتریانی که ار خدمات وی›ه این نرم افزار استفاده بکنند نیز امتیاز قابل معاوضه با وجه نقد به دست می آورند.