تبلیغات توام با کسب درآمد برای مخاطب
نام صاحب استارتاپ: شرکت دنا الکترونیک
توضیح بیشتر: پولچین بعنوان اولین اپلیکیشن با یک ایده خلاقانه در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات با انگیزه کسب درآمد برای مخاطبین (بطوریکه مخاطب در ازای دیدن تبلیغات پول و امتیاز کسب میکند ) طراحی و تولید شده است.