ساخت ربات تلگرام بدون نیاز به برنامه نویسی
نام صاحب استارتاپ: احمد گنج تابش
توضیح بیشتر: ربات یار بستری است که به کمک آن می‌توانید به سادگی و بدون نیاز به برنامه نویسی ربات تلگرامی دلخواه خود را بسازید. ربات‌هایی که با سرویس ربات یار می‌سازید، قابلیت‌های متعدد و متنوعی دارند. همچنین شما می‌توانید از طریق پنل اختصاصی ربات یار، ربات تلگرامی خودتان را به راحتی مدیریت کنید.