نوآوری باز – جمع سپاری نوآوری
نام صاحب استارتاپ: آرش برجی خانی – سید پژمان امین مدنی
توضیح بیشتر: در پرابلم مشکلات و نیاز های شرکت ها، استارتاپ ها و مجموعه ها تبدیل به مسابقه شده و به نخبگان و متخصصین حوزه مسابقه اطلاع رسانی میشه تا این افراد در مسابقه شرکت کنند و مشکل موجود رو حل کنند. بهترین راه حل ها جوایز نقدی و کسب و کاری دریافت میکنند. در واقع پرابلم یک پلتفرم نوآوری باز می باشد که با کمک نخبگان و متخصصین جامعه به نیاز ها و مشکلات پاسخ میده و در عمل باعث کاهش هزینه، زمان و ریسک در نوآوری و R&D مجموعه ها خواهد شد. خروجی مسابقات می تونه راه حل، تیم، ایده، فرد متخصص و … باشه. پرابلمف رقابت در مرز نوآوری