چه‌ راحت

ارائه خدمات تعمیرات منزل من جمله تاسیسات، برق ساختمان، باغبانی و…

غیرفعال

ارائه خدمات تعمیرات منزل من جمله تاسیسات، برق ساختمان، باغبانی و…
نام صاحب استارتاپ: حسین رضایی
توضیح بیشتر: چه راحت پلتفرم و بستری اینترنتی برای مشهدیان محترم می باشد که میتوانند خدمات تعمیراتی منزل خود رااز قبیل برق کشی , تاسیسات , کابینت , نظافت , باغبانی و … را از طریق سایت رزرو نمایند تا در زمان مد نظرشان نیروهای فنی و متخصص چه راحت که همگی دارای گواهی سو پیشینه و تضمین های لازم هستند حضور پیدا کنند .