نام صاحب استارتاپ: امیر بیدختی، محمد صابری
سایت ترجمیک، با در اختیار داشتن ۱۰۰۰مترجم که نیمی از آن ها کارشناسی ارشد، دکتر و هیئت علمی هستند، به ارائه خدمات ترجمه تخصصی مقاله، کتاب و متون مختلف می پردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر و همکاری به وب سایت ترجمیک مراجعه نمایید.

مرکز ترجمه و تایپ ایران

مرکز ترجمه و تایپ ایران

  • خدمات اینترنتی ترجمه و تایپ
ترجمه پارس ۶۸

ترجمه پارس ۶۸

  • ترجمه تخصصی مقالاتisi
ناربو

ناربو

  • پلتفورم خدمات ترجمه و تولید محتوا