نام صاحب استارتاپ: علیرضانوری
توضیح بیشتر: حوزه فعالیت وبسایت بادپا / خدمات حمل و نقل بین شهری ، حمل و جابجائی خودرو (شهری و بین شهری) ، حمل و جابجائی اسباب و اثاثیه (شهری و بین شهری)

تینکست

تینکست

  • راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته
ورسک

ورسک

  • سامانه اطلاعات لجستیک ریلی
نوبار

نوبار

  • نوبار، اولین اپلیکیشن اسباب کشی