نام صاحب استارتاپ: علیرضانوری
توضیح بیشتر: حوزه فعالیت وبسایت بادپا / خدمات حمل و نقل بین شهری ، حمل و جابجائی خودرو (شهری و بین شهری) ، حمل و جابجائی اسباب و اثاثیه (شهری و بین شهری)

تیکو

تیکو

  • تیکو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
لینک اکسپرس

لینک اکسپرس

  • حمل و نقل و ارسال مرسولات
جاپارکز

جاپارکز

  • زمان تو برای من مهم است ! .............. جاپارکز | سه کلیک تا جاپارک