ربات/فرم ساز تلگرامی بدون نیاز به برنامه نویسی
نام صاحب استارتاپ: احسان برهان
توضیح بیشتر: با ربات ساز تلگرامی فرمالو می توان انواع فرم های ثبت نام (با قابلیت ایجاد درگاه پرداخت)، مسابقه و آزمون، ثبت سفارش، نظرسنجی و پرسش نامه را بدون نیاز به برنامه نویسی ایجاد کرد. تمامی این فرآیندها بدون نیاز به لپ تاپ و صرفاً از طریق چت کردن با یک ربات تلگرامی صورت می گیرد.