نام صاحب استارتاپ: نیکا کامپیوتر
توضیح بیشتر: نویسندگان، طراحان، نویسندگان کمیک، تولید کنندگان موسیقی، فیلمسازان. این و بسیاری از آثار دیگر از باکسین هر روز استفاده می کنند تا محصولات دیجیتال خود را به فروش برسانند و زندگی خود را انجام دهند و آنچه را دوست دارند انجام دهند . اگر تولید کننده فیلم هستید و یا موسیقی می سازید ، اگر شاعر هستید و شعر می گویید یا نویسنده ای هستید که متن های شما را دیگران دوست دارند و یا طراحی گرافیک انجام می دهید و طرحی دارید که قابل فروش است در باکسین آن ها را به فروش برسانید . باکسین یک پلتفرم فارسی برای فروش محصولات دیجیتالی است که برای خریداران و فروشندگان آن یک بستر امن فراهم کرده . همچنین اگر برنامه نویس هستید و برنامه ای را تولید کردید و یا فایل های با ارزشی دارید که مالکیت قانونی و حقوقی آن مربوط به شماست آنها را برای فروش در باکسین قرار دهید .