گردشگری الکترونیک
نام صاحب استارتاپ: راهکار سرزمین هوشمند
توضیح بیشتر: استارتاپ وادیرو با پیشینه دو سال سابقه با عنوان ” خانه مسافر” از دی ماه ۱۳۹۶ به صورت فعال، آغاز به کار کرد. این استارتاپ، دارای بیشترین تعداد خانه و اقامتگاه ثبت شده در بین استارتاپ های مشابه می باشد.