خرید و فروش پروژه های شخصی
نام صاحب استارتاپ: میلاد صفرزاده
توضیح بیشتر: بیدیمو پلتفرمی است که بنیانگذاران، طراحان و برنامه‌نویس‌‌ها می توانند محصولات یا پروژه‌های شخصی خود را برای واگذاری در معرض دید عموم و همینطور جامعه‌ خریداران و سرمایه گذاران معتمد بیدیمو قرار دهند.