ترنسلیت۹۸

خدمات ترجمه تخصصی مقاله، کتاب، متن، زیرنویس فیلم و ویراستاری

خدمات ترجمه تخصصی مقاله، کتاب، متن، زیرنویس فیلم و ویراستاری
نام صاحب استارتاپ: فیاض فرض‌اللهی
توضیح بیشتر: وبسایت ترجمه تخصصی ترنسلیت۹۸ خدمات حرفه‌ای ترجمه و ویراستاری متون را با بکارگیری مترجمان و ویراستاران حرفه‌ای در سطوح کیفی مختلف با هزینه مناسب ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ترنسلیت۹۸ مراجعه کنید