نام صاحب استارتاپ: علی حاجت پور
 سفارشات تایپ سریع و ترجمه تخصصی متون فارسی سازی قالب وردپرس و راست چین سازی