تبلیغات کافی شاپ ها
نام صاحب استارتاپ: ماهان لشگری
توضیح بیشتر: سایت کافه باز نوآوری در تبلیغات و خدمات کافی شاپ های سراسر کشور