ارایش و زیبایی
نام صاحب استارتاپ: رسول عبدالهی
توضیح بیشتر: با آذینرو می‌توانید به اطلاعات و نمونه‌کار‌های بیش از ۱۰ هزار سالن‌زیبایی دسترسی داشته، درباره آن تبادل نظر و اقدام به رزرو نمایید.