فروشگاه ساز آنلاین
نام صاحب استارتاپ: شاهین وارسته
توضیح بیشتر: فروشگاه ساز رایگان سازیتو با امکانات متنوع توانایی پاسخ گویی به تمامی افراد را دارد و رابط کاربری بسیار آسان و روان آن باعث شده تا به تازگی علاقه مندان زیادی داشته باشد این فروشگاه ساز