نام صاحب استارتاپ: سید زانیار نیک نفس
طراحی و اجرای سامانه های مدیریت آموزشی آنلاین ویژه مدارس و آموزشگاه ها پرداخت شهریه آنلاین داری پنل دانش آموز مدرس والدین! دریافت وضعیت حضور غیاب آنی و کارنامه بصورت آنلاین