نوبت دهی –  آرایش و زیبایی
نام صاحب استارتاپ: حسین عزیزطولی
توضیح بیشتر: جستجو ، مقایسه و رزرو بهترین آرایشگاه های ایران