نام صاحب استارتاپ: علی امیری
توضیح بیشتر: استارتاپ ورجی یک رویداد از جنس صنایع دستی است ، آن هم صنایع دستی استان بوشهر ورجی یک هولدینگ بازاریابی ، بازار سازی ، طراحی و فروش محصولات صنایع دستی استان بوشهر می باشد و کلیه رشته های بومی صنایع دستی استان بوشهر را تحت پوشش خود قرار داده است ! ورجی منطقه ای هدایت ، تولید و خریداری می کند و جهانی میفروشد ! شما هم اگر میخواهید بوی حصیر و طبیعت ، چشم نوازی صدف های دریایی و دستبافته های زیبای استان بوشهر را میهمان سبک زندگی خود کنید به ورجی سر بزنید ورجی یک اتفاق است از نوع هنر سرزمین زیبای بوشهر