ارسال کتاب
نام صاحب استارتاپ: علی رضا قربانی
توضیح بیشتر: ارسال کتاب های کمک درسی و کنکوری و کتاب های درسی آموزش و پرورش از تمامی ناشران آموزشی (گاج, مبتکران, خیلی سبز, نشر الگو, دریافت… و دی وی دی های آموزشی آفبا, ونوس, کنکور آسان است, پرواز کنکوری ها, رهپویان…)