آچارباز

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.
نام صاحب استارتاپ: فالنیک
توضیح بیشتر: ما حوزه خدمات و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی ایرانیان را متحول کرده ایم.

گروه چشم انداز نو

گروه چشم انداز نو

  • با آگاهی تصمیم بگیر، هوشمندانه کار کن
صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

  • مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور
موسسه حقوقی ملاصدرا

موسسه حقوقی ملاصدرا

  • ثبت شرکت و ثبت برند