آچارباز

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.
نام صاحب استارتاپ: فالنیک
توضیح بیشتر: ما حوزه خدمات و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی ایرانیان را متحول کرده ایم.

دوپرو

دوپرو

  • پل ارتباطی بین طراحان و کارفرمایان
من میتونم

من میتونم

  • درخواست و انجام خدمات اینترنتی
شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

  • بستر معرفی مجموعه ای از افراد و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مرتبط با حوزه کشاورزی در ...