آچارباز

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.
نام صاحب استارتاپ: فالنیک
توضیح بیشتر: ما حوزه خدمات و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی ایرانیان را متحول کرده ایم.

من میتونم

من میتونم

  • درخواست و انجام خدمات اینترنتی
ترجمیک

ترجمیک

  • ارائه خدمات ترجمه تخصصی و ویراستاری مقاله، کتاب، متن
بیونا

بیونا

  • رزرواسیون خدمات آرایشگاهی