سایت sNeeds در سال 1396 با کمک جمعی از دانشجو های دانشگاه امیرکبیر با هدف کمک به دانشجویان و آگاهی بخشی به آنها در زمینه اپلای و گرفتن پذیرش ایجاد گردید و توانستیم در آذر همان سال به یکی از سایت های دانشگاه صنعتی امیرکبیر بپیوندیم و دامین sneeds.aut.ac.ir را به زیر مجموعه دامین های خود اضافه کنیم .

نام صاحب استارتاپ: عرفان رحیمی زاده
توضیح بیشتر: این سایت برای رفع نیاز های دانشجویی تاسیس شده است و نیاز هایی از قبیل جزوه ، کتب و.. را رفع می کند.