ادرو

Iran's first AdExchange. Adro Ad Exchange is the first programmatic digital advertising exchanges offering the highest-quality, independently-rated in

پلتفرم مدیریت داده (ِDMP) ابزار بازاریابی ارزشمندی است که به شرکت ها و تبلیغ دهندگان کمک میکند تا شناخت بهتری از مشتریان خود داشته باشند. بنابر این سازمان ها می توانند محتوای هدفمند و شخصی سازی شده ای را پیش روی مشتریان خود قرار دهند. با توانمدی های پلتفرم مدیریت داده ، آژانس ها و شرکت های تبلیغاتی می توانند درآمد بیشتری حاصل کرده و در آمد های بی حاصل تبیغاتی را کاهش دهند ؛ اثر بخشی رسانه ای خود را بیشتر کرده ، در ک بهتری از مشتریان داشته و در آخر بتوانند تصمیمات بهتری بر اساس داده های حاصل شده داشته باشند.