سرویس‌های recommender.ir از سال ۱۳۹۱ بنا شده اند. خدمات ما متمرکز بر حوزه شخصی‌سازی ارائه محصول و محتواست. در این راه از بهترین و موثرترین راهکارهای یادگیری ماشین و بیگ‌دیتا بهره می‌گیریم. هدف ما افزایش سودآوری کسب‌و‌کارهای دیجیتال به کمک ارتقا سطح رضایت کاربر است. در توسعه خدمات خود و بالا بردن راندمان کسب‌و‌کار مشتریان توسط فناوری‌های روز بی‌وقفه کوشا هستیم.

هم اکنون طیف متنوعی از بهترین کسب‌و‌کار‌های آنلاین کشور از خدمات ما در تمامی ساعات شبانه روز به صورت بلادرنگ بهره می‌گیرند.