هدف از شکل گیری برترین ها، ارائه بسته ای خبری و تحلیلی بوده که در عین رنگارنگی و تنوع، از غنای محتوایی برخوردار باشد و به دور از جنجال های رسانه ای شکل بهتری از چگونه بهتر زندگی کردن را برای مخاطب ارائه کند. بسته های متنوع در قالب سبک زندگی در کنار بهره مندی از اخبار در حوزه های گوناگون، خواننده ی برترین ها را از مراجعه به سایت هایی با کاربری های گوناگون بی نیاز می کند. برترین ها نه به دنبال موج سازی است و نه وام دار افراد و جریان هاست، برترین ها در زمانه کمبود وقت در پی بهینه سازی زمان مخاطب است در واقع مخاطب برترین ها امکان دستیابی به اشکال گوناگون محتوایی را در یک پایگاه و به صورت یکجا دارد 

موضوع آزاد

موضوع آزاد

  • تبلیغات، محتوا و رسانه
پلان

پلان

  • سینمای شخصی
نیک پرینت

نیک پرینت

  • سفارش انلاین چاپ