هینزا

هینزا

  • ارائه ی مشاوره های تخصصی در حوزه هینزا فناوری اطلاعات، ارتباطات و تبلیغات
پارس لوکا

پارس لوکا

  • ذخیره سازی ابری
رایانش ابری پیشرو

رایانش ابری پیشرو

  • ارائه خدمات رایانش ابری