ما تو پینگونیو کتاب‌های خوب در زمینه کارآفرینی رو به صورت گروهی با وسواس زیاد ترجمه می‌کنیم و با چاشنی خوشحال‌سازی به دست شما می‌رسونیم.

ما کتاب خوندن رو یه نوع سرمایه‌گذاری می‌دونیم. از هزینه مالی اون که بگذریم هزینه زمانی خوندن کتاب قابل برگشت نیست. از طرفی کلی کتاب در زمینه کارآفرینی و استارتاپ‌ها وجود داره به همون خاطر ما تو انتخاب کتاب‌هامون برای ترجمه خیلی دقت می‌کنیم تا هم کاربردی باشن و هم بشه سریع اون‌ها رو مطالعه کرد.

کتاب خوب که پیدا شد وقتش هست با کمک کسایی که خودشون در اون حوزه فعال هستن و با مطالب کتاب روزانه درگیرن کتاب رو ترجمه کنیم. با اینکار هر صفحه از کتاب برای چندین بار توسط افراد مختلف بازبینی می‌شه تا ترجمه‌ی درست و روونی از کتاب تولید بشه. سر آخر یک ویراستار کتاب رو بازبینی می‌کنه تا مطمئن بشه لحن کتاب در تمام صفحات اون یکسان هست. خلاصه اینکه خیلی حساس هستیم تا ترجمه متن کتاب طوری نباشه که خواننده به وقت خوندن هر جمله سرش رو از بی‌سوادی مترجم بکوبه به دیوار.