در روند رساندن سفارشات به دست مشـــتری هر ثانیه اهمیت دارد. میاره در تمامی ساعات روز خصوصا شلوغ‌ترین ساعات کاری شما مسئولیت حمل و پیگیری سفارشات از مبــدا تا مقــصد را از دوش شما برمی‌دارد.