ایران رنتر به عنوان اولین و بزرگترین پلتفرم فروش اعتباری،واسطی میان خریداران اقساطی و سرمایه گذاران است خریداران اقساطی در بــازه زمانی یک ساله بدون ارائـه چک و ضامن از بیش از 100 فروشگاه آنلاین در حوزه های کالا،سفر،بیمه و خدمات می توانند خرید کنند. سرمایه گذاران نیـز از طریــق تـامین سرمایه کارت های اعتبــاری یک سرمایه گذاری هـوشمند را انجـام می دهند