iyzico در سال 2013 با یک چشم انداز برای تبدیل شدن به یک داستان موفقیت جهانی از ترکیه با راه حل های آسان، نوآورانه و قابل اطمینان در سیستم پرداخت تاسیس شد. iyzico ارائه خدمات ارزش افزوده را برای پرداخت ها بر روی سیستم عامل های موبایل و وب ارائه می دهد و خود را با فرآیند سریع و آسان پردازش و ادغام آن متمایز می کند. iyzico باعث می شود که یک تاجر بتواند در همان روز ادغام با پذیرش پرداخت ها به صورت یکپارچه سازی API و فرم پرداخت آن را آغاز کند. iyzico در حال حاضر سریع ترین PSP با 17،000 کاربر ثبت شده است.