الو دکتر یک سایت جامع برای ارائه جدیدترین مطالب و اطلاعات پزشکی است. الو دکتر همچنین بانک کامل اطلاعات تمام بیماری ها، علائم و نشانه ها و علل و عوامل خطرساز آن ها را به همراه راه های ساده پیشگیری و نیز عوارض و درمان بیماری ها در اختیار شما قرار می دهد. سایت الو دکتر جایگزین پزشک نیست و تنها برای بالا بردن فرهنگ سلامت و اطلاعات عمومی در خدمت شماست.

سیمرغ

سیمرغ

  • سیمرغ یک استارتاپ در شهر پردیس می باشد
آیمدیتو

آیمدیتو

  • گردشگری پزشکی
بهزی

بهزی

  • آموزش ، پشتیبانی و ارزیابی برای بیماران