لایفنسور

توسعه پلتفرمی بر پایه یکی از بروزترین فناوری های دنیا برای تشخیص بلادرنگ نشانگرهای زیستی انواع سرطان

توسعه پلتفرمی بر پایه یکی از بروزترین فناوری های دنیا برای تشخیص بلادرنگ نشانگرهای زیستی انواع سرطان بر مبنای سازوکار نانوترانزیستورهای اثر میدان هدف این کسب و کار است. کاربرد اولین محصول این کسب و کار تشخیص زودهنگام سرطان پروستات است و مزیت برجسته این محصول روش نمونه گیری آسان