درست سه سال است که با «تلنت‌یاب» در کنار شما هستیم؛
از ارائه مقالات و محتوای آموزشی شروع کردیم، با تست‌های روانشناختی ادامه دادیم و از اولین‌ها بودیم که رزومه‌ساز فارسی کاملی ارائه کردیم.
همه‌ی این‌ها برای این بود که زمینه‌های رشد شغلی را فراهم کنیم و در نهایت کارجویان مستعد را به متناسب‌ترین فرصت‌های شغلی متصل کنیم.

 


امروز که با تکامل رسالت‌مان و تکیه به اعتماد شما می‌خواهیم خدمات جامع‌تری برای نیازهای مختلف کاربران و شرکت‌ها ارائه کنیم، می‌بینیم در نام قبلی خود «تلنت‌یاب» نمی‌گنجیم،
بنابر‌این از امروز با نام «کاربوم» در کنار شما هستیم تا باهم زیست‌بومی برای رشد شغلی بسازیم و برای #زندگی‌‌-شغلی بهتر تلاش کنیم.