ایران استخدام یک پلت فرم شغلی و استخدام آنلاین با تمرکز بر بازار ایران است.

این پورتال به زبان فارسی و انگلیسی در دسترس است و هدف آن تسهیل فرآیند شکار و استخدام سرب برای استخدام های ایرانی است، اما ارائه یک استعداد استعداد محلی واجد شرایط است.