استخدام و کاریابی
نام صاحب استارتاپ: علیرضا چراغزاده
توضیح بیشتر: ۳سوت جابز متناسب ترین فرصت های شغلی را به کارجویان، و بهترین کارجویان را به کارفرمایان پیشنهاد میدهد. پس از ابراز تمایل دوطرف، امکان مصاحبه آنلاین در دسترس قرار میگیرد و به آسان ترین روش ممکن فرآیند استخدام انجام می شود. در ۳سوت جابز کارجویان به آسانی اطلاعات خود را وارد می کنند و کارفرمایان نیز در زمان بسیار کوتاهی فرصت شغلی خود را ثبت می نمایند. دیگر نیازی به نوشتن و ارسال رزومه وجود ندارد و با یک کلیک ارتباط بین کارجو و کارفرما آغاز می شود.

من میتونم

من میتونم

  • درخواست و انجام خدمات اینترنتی
گودکو

گودکو

  • استخدام و اشتغال و کاریابی
ایران تلنت

ایران تلنت

  • وب سایت استخدامی ایران