استارت آپ استودیو ایده ران در سال ۱۳۹۲ بنیانگذاری شد و در طی سالها به مجموعه‌ای بین المللی و موفق تبدیل شد که با کارآفرینان و متخصصان سراسر جهان در رشد و توسعه محصولات و استارتاپ ها فعالیت می نماید. 
ایده ران در سالهای اخیر توانسته است نقش شگرفی در صنعت صادرات نرم افزار در کشور بازی کند و توانسته است با همکاری تیم های نوآور کشور، به صادرات محصولات نرم افزاری کشور در بیش از ۱۲ کشور جهان بپردازد. 
ما یک شتابدهنده، مرکز رشد و یا یک شرکت سرمایه گذاری نیستیم. ما یک استارتاپ استودیو هستیم که از منابع و خدمات خود را بر روی استارتاپ های خود سرمایه گذاری می کنیم تا به رشد آنها کمک نماییم.