گروه بانیان مجموعه‌ای ازکارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور است که با هدف حمایت از کارآفرینی در ایران از طریق سرمایه گذاری و مربیگری حرفه ای شکل گرفته است.

در هر مرحله ریسک‌های زیادی تیم‌ کار آفرینان و سرمایه شما را به چالش می‌گذارد. به همین دلیل است که گروه بانیان پا فشاری زیادی به مربیگری دارد تا این مسیر به صورت مشارکتی طی شود. علاوه بر مربیگری، فعالیت سازمان های دیگر به موفقیت کل جامعه کمک مستقیم می کند.

اهداف انجمن بر اساس این مراحل انتخاب و تعریف شده اند تا بتوان هدفمند به استارتاپ‌ها و جامعه‌ی تکنولوژی کمک کرد. همچنین تشکیل روابط حرفه‌ای و همکاری با تمامی اعضای جامعه‌ی تکنولوژی و اقتصادی به هدف کمک کردن به استارتاپ‌ها، از اهمیت بسیاری بر خوردار است.