ایده‌هاب پلتفرمی متمایز برای سرمایه‌گذاری با تمرکز بر فناوری‌های روز دنیا است. 
تیم بین المللی مشاوران و توسعه دهندگان ما در تلاش است تا روش های جذب سرمایه برای کارآفرینان و روش های شناسایی فرصت های سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را در ایران متحول کند. 
هدف ما القای یک فرهنگ قوی برای ایجاد فضایی شفاف و رقابتی در اکو سیستم کارآفرینی ایران است.