شرکت Indigo Holdings PLC یک شرکت سرمایه گذاری شده در لندن است که در ابتدا سرمایه گذاری در شرکت های تجارت الکترونیک خصوصی در حال رشد در بازارهای مرزی خاورمیانه است.