گروه ارتباطاتی شبکه‌‌آفتاب از شرکت‌های رهبر و پیشتاز در ارتباطات بازاریابی، تبلیغات و صنعت رسانه در ایران تشکیل شده است. هسته‌ی اصلی این گروه در 1378 به‌همت بنیانگذاران آن، رضا حداد و مازیار حبیبی‌نیا، بنا نهاده شد؛ آنها شراکت خود را از حوزه‌ی تولیدات تلویزیونی به حوزه‌ی تبلیغات تغییر دادند تا رویای مشترک شورانگیزشان را دنبال کنند: تولید و فروش ایده‌های خلاق و نوآورانه‌ی ارتباطاتی