جادوبی همه اطلاعات شما را در یک جا جمع‌آوری می‌کند و آن را به صورت یک داشبورد زیبا نمایش می‌دهد. تا بتوانید عملکرد کسب و کارتان را به صورت لحظه‌ای ارزیابی کنید و تصمیمات درست بگیرید.