ایرانسل

ارائه خدمات شبکه تلفن همراه، خدمات اینترنت پرسرعت ثابت و همراه و ارائه برنامه های کاربردی