زیبایی و کیفیت آغشته به آرامش یعنی دجی ناکو :)!

دیجیناکو به شما از فناوری می گوید، استارت آپ ها را بررسی می کند و در حوزه دیجیتال مارکتینگ با شما صحبت می کند. دیجیناکو متشکل از برترین نویسندگان و تحلیلگران حوزه استارت آپی و دیجیتال مارکتینگ هست که برترین آنالیز ها را از استارت آپ های ایرانی و خارجی انجام داده و بروزترین مطالب حوزه دیجیتال مارکتینگ را تهیه و در سایت منتشر می کنند.