تیم انار در سال ۱۳۹۴ با هدف تولید سامانه بومی رأی گیری الکترونیکی امن شکل گرفت. این تیم در شرکت ره آورد سامانه های امن (ره سا) شروع به فعالیت کرد. ره سا پیمانکار اجرایی تأمین امنیت الکترونیکی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران بود، به این ترتیب یک تیم برنامه نویس متخصص و حرفه ای از یک سو با بهره مندی از تجربه و تخصص شرکت ره سا در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و رمزنگاری و از سوی دیگر با مطالعه، تحقیق و بررسی به روزترین تئوری های علمی دنیا در خصوص رأی گیری الکترونیکی، موفق به ارائه سامانه رأی گیری الکترونیکی انار بر مبنای جدیدترین روش های آنلاین رمزنگاشتی گردید.

انار در سال۱۳۹۵، همزمان با بهره برداری از محصول خود رسماً و به طور مستقل آغاز به کار کرد.
حامیان تجاری