اماسو با ارائه وب سرویس و تامین زیرساخت لازم با همکاری نام بزرگ صنعت فناوری اطلاعات، فناپ در حوزه فناوری اطلاعات گردشگری طرح های بزرگی در دست پیاده سازی دارد. این شبکه با برقراری ارتباط همه جانبه میان تامین کنندگان خدمات سفر مانند هتلها و... و از سوی دیگر با فروشندگان این خدمات مانند آژانس ها و مراکز رزرواسیون آنلاین، سعی بر تسهیل فرایند ها و ارائه خدمات در این زمینه به همکاران دارد.